Zapisnik občnega zbora TK Goričko

DNEVNI RED:

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Sprejem dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva in overovateljev zapisnika
 4. Poročila predsednika, blagajnika in NO za leto 2018
 5. Razprava po poročilih
 6. Sprejem poročil za leto 2018
 7. Poročilo teniške lige in podelitev priznanj
 8. Delovni in finančni načrt za leto 2019
 9. Razno (članarina, oprema – žogice, klubska liga, ostalo.)

1 .Pozdrav in ugotovitev navzočnosti

Predsednik kluba Stanko Holsedl je na začetku pozdravil vse prisotne člane kluba in gosta g. Jokanovića – športna zveza občine Rogašovci , župan občine Rogašovci g. Mihaliča se je zaradi drugih obveznosti opraviči.l Vsi prisotni so se vpisali v seznam, kateri je priložen.

 1. Sprejem dnevnega reda

Predsednik kluba Stanko Holsedl predlaga zgoraj omenjeni dnevni red, katerega člani soglasno sprejmejo.

 1. 3. Izvolitev delovnega predsedstva in overovateljev zapisnika

Predsednik kluba Stanko Holsedl poda naslednji predlog:

– predsednik delovnega predsedstva: Simon Bagola

– član delovnega predsedstva: Stanko Čurman

– član delovnega predsedstva: Vojko Prem

– overovatelja zapisnika: Metod Gabrijelčič in  Davorin Ciz

Predlagani kandidati so soglasno potrjeni in zavzamejo svoja mesta. Predsednik Simon Bagola  se zahvali za izkazano zaupanje in nadaljuje z vodenjem občnega zbora.

 1. Poročila predsednika, blagajnika in NO za leto 2018

Predsednik kluba Stanko Holsedl je podal svoje poročilo o delu kluba za 2018. Blagajnik Tomaž Pleteršnik je podal blagajniško poročilo 2018. Predsednik NO Jože Pintarič poda poročilo  NO za leto 2018.  Disciplinska komisija se v letu 2018 ni sestala, saj ni bilo potrebe.

Vsa poročila- predsednika, blagajnika in NO so priložena.

 1. Razprava po poročilih
 2. Jokanović pohvali vodstvo kluba za opravljeno delo, in podana poročila, potrjuje da je rekreacija potrebna za vsakdanje življenje. Čestita klubu na vseh doseženih rezultati na raznih srečanjih in dosežkih na turnirjih z drugimi klubu. Pove da bi želel da je več takih klubov v občini ki so tako dobro organizirani. Obenem pove da je plan izgradnje športnega centra v sklopu OŠ že zelo daleč. Plan izgradnje je bil potrjen s strani države in dajejo dovoljenje za izgradnjo športnega centra. Pomoč bi naj bila tudi v sklopu olimpijskega komiteja. Upajo na začetek gradnje in pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj letos 2019. Financiranje s strani ministrstva za šolstvo 1/3, Fundacija za šport 1/3 in občina 1/3. V sklopu športnega centra bi naj bili tudi dve teniški igrišči.
 3. Stanko Holsedl pove da so turnirji dobro obiskani s strani članov, bi pa seveda želel da je tudi udeležba na občnih zborih številčnejša. Na občnem zboru pa lahko vsak član poda tudi svoje mnenje, pohvale, pritožbe , predlaga izboljšave , novosti in pripomore k še boljšemu delovanja kluba in večji prepoznavnosti kluba.
 4. Ciz Davorin pohvali klub glede organizacije, obveščanja , aktivnosti kluba. Bil je v več klubih igral je hokej na travi, nogomet, preselil se je v Cankovo in je šele pred dobrim letom izvedel za klub in njegovo delovanje in je zelo pozitivno presenečen.
 5. Simona Bagola je imel vprašanje glede reklamnih table okrog igrišča. Ker pa je igrišče last TK Ferencovi je to v njihovi domeni. Klub je le najemnik igrišč. Glede protivetrovne mreže ki je bila na ograji pa g. Holsedl pove da je stara dotrajala in se je odstranila. Klub ima na zalogi 150 m gradbene mreže Pomgrad ki smo jo dobili zastonj in je malo slabše kvalitete kot original mreža. Ker pa je belo zelene barve ne vemo če bo ustrezala in bila moteča igranju. Predlog g. Holsedla in sklep članov je da se ena stran opremi z mrežo  in bomo le tako videli če se obnese. V nasprotnem primeru se le ta odstrani. G. Bagola Simon preveri pri svoji gradbenih dobaviteljih ali ima kdo zeleno mrežo in možnost donacije le-te.
 6. Sprejem poročil za leto 2018

Poročila predsednika, blagajnika in NO so soglasno sprejeta

 1. Poročilo teniške lige in podelitev priznanj

Poročilo je podal predsednik kluba Stanko Holsedl.  Prijavljenih je bilo 20 tekmovalcev ki so bili razdeljene na podlagi delegiranega žreba  v  rdečo in modro skupino. Odigrane so bile vse  tekme in iz vsak skupine so se prvi 4 uvrstili v play off. Vrstni red prvih treh: 1. Aleš Žekš, 2. Tomaž Pleteršnik, 3. Stanko Holsedl. Aleš  Žekš zmagovalec  lige je prejel tudi prehodni pokal, ki preide v njegovo trajno last.

 1. Delovni in finančni načrt za leto 2018

Delovni in finančni načrt za 2019 je predstavil Stanko Holsedl in je priložen temu zapisniku. Delovni načrt je bil tudi soglasno sprejet.

 1. Razno
 • Uradne žogice kluba, turnirja in lige so BABOLAT ROLAND GARROS. Žogice se nabavijo in jih je možno kupiti po ugodni ceni na Turistični kmetiji Ferencovi
 • Članarina za leto 2019 znaša 20 eur, družinska članarina 25 eur, otroci do 16 let 10 eur in je potrjena s strani članov kluba. Rok za poravnavo članarine je 15.4.2019. V primeru neplačila do 15.4. Turistična kmetija Ferencovi zaračunava polno ceno igrišča.
 • Ura igranja tenisa za nečlane je 5 eur, za člane kluba 2,5 eur
 • Letna karta za člane kluba znaša 50 eur (neomejeno igranje po predhodni rezervaciji)
 • Prispevek ob tragičnih dogodkih znaša 40 € – pogrebi članov ali njihovih ožjih družinskih članov
 • V kolikor bo igrana klubska liga 2019 se predlaga časovno delegiranje tekem. Rok za prijavo za ligo je 15.4.2019
 • Akcija »Koledar 2018« je bila zelo uspešno pripravljena in izpeljana. Vsa pohvala Janezu Škafarju in vsem članom, ki so pomagali pri raznašanju.
 • Akcija »internetna klubska stran« je polno zaživela ( tenis-goricko.si ), kjer je omogočena tudi spletna rezervacija igrišč. Pohvala gre Simonu Bagola, ki je ustvaril in ureja našo spletno stran.
 • Teniški top odlično deluje in ga člani že pridno uporabljajo. Cena najema za člane z letno karto je 0 eur, za navadne člane 2,50 eur  , za nečlane 10 eur na uro.  Stranko Holsedl odpelje top domov ga preveri , očisti preveri stanje baterije.
 • Vsi treningi, skupinski ali individualno se dogovarjajo osebno z trenerjem- David Otopal (051-320747, otopal@gmail.com).
 • Stanko Holsedl je zadolžen za povezovanje z osnovnimi šolami pri organizaciji poletnega teniškega tečaja za otroke.
 • Janez Škafar je zadolžen za vodenje akcije »klubski letni koledar 2019«
 • Nabava klubskega tekstila – predlog G. Holsedl je nabava brisač saj jo vsak, ki igra tenis rabi in je poleg tega lahko lepo darilo drugim članom klubov s katerimi naš klub sodeluje na raznih srečanjih ali turnirjih. G. Vojko Prem predlaga tudi  nabavo novih trenirk.  Ponudbe zberejo in pripravijo Stanko Holsedl, Tomas Gider in Jane Škafar
 • Ciz Davorin predlaga Facebook stran za še večjo prepoznavnost kluba, mogoče pridobivanje novih članov, za širše obveščanje o delovanju in dosežkih kluba . Predlog se soglasno sprejme in se g. Ciz Davorina predlaga za administratorja in urejevalca strani

 

Zapisnik pripravil  Janez Škafar

Predsednik: Stanko Holsedl

Overovatelj: Metod Gabrijelčič

Overovatelj: Davorin Ciz

Zapisnik občni zbor 18.1