Zapisnik občnega zbora za 2021

Teniškega kluba Goričko za leto 2021, ki je bil dne 18.03.2022 ob 18.30 v Gasilskem domu Sv. Jurij

DNEVNI RED:

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Sprejem dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva in overovateljev zapisnika
 4. Poročila predsednika, blagajnika in NO za leto 2021
 5. Razprava po poročilih
 6. Sprejem poročil za leto 2021
 7. Poročilo teniške lige in podelitev priznanj
 8. Delovni in finančni načrt za leto 2022
 9. Razno (članarina, oprema – tekstil, žogice…)

1 .Pozdrav in ugotovitev navzočnosti

Predsednik kluba Stanko Holsedl je na začetku pozdravil vse prisotne člane kluba in gosta g. Peurača Riharda – podžupana občine Rogašovci , župan občine Rogašovci g. Mihaliča se je zaradi drugih obveznosti opravičil. Vsi prisotni so se vpisali v seznam, kateri je priložen.

2. Sprejem dnevnega reda

Predsednik kluba Stanko Holsedl predlaga zgoraj omenjeni dnevni red, katerega člani soglasno sprejmejo.

3. Izvolitev delovnega predsedstva in overovateljev zapisnika

Predsednik kluba Stanko Holsedl poda naslednji predlog:

– predsednik delovnega predsedstva: Daniel Kočar

– član delovnega predsedstva: igor Dobrina

– član delovnega predsedstva: Davorin Ciz

– overovatelja zapisnika: Metod Gabrijelčič in  Tomas Gider

Predlagani kandidati so soglasno potrjeni in zavzamejo svoja mesta. Predsednik Daniel Kočar  se zahvali za izkazano zaupanje in nadaljuje z vodenjem občnega zbora.

4. Poročila predsednika, blagajnika in NO za leto 2021

Predsednik kluba Stanko Holsedl je podal svoje poročilo o delu kluba za 2021. Blagajnik Tomaž Pleteršnik je podal blagajniško poročilo 2021. Predsednik NO Jože Pintarič poda poročilo  NO za leto 2021.  Disciplinska komisija se v letu 2021 ni sestala, saj ni bilo potrebe.

Vsa poročila- predsednika, blagajnika in NO so priložena.

5. Razprava po poročilih

Podžupan g. Rihard Peurača prenese pozdrav od župana g.. Mihaliča, ki se ni mogle udeležiti občnega zbora kluba. G. Peurača čestita na zelo dobrem delu, organiziranosti in finančnem stanju  kluba ter  izvedenih skoraj vseh zadanih aktivnosti v letu 2021 klub »covid situaciji«

G. Stanko Holsedl pove da so turnirji dobro obiskani s strani članov. Članov prav tako se člani redno udeležujejo srečanj tudi z drugimi klubi v regiji – TK Perunika Moravske Toplice, TK Murska Sobota in TK Lenart. G. Holsedl se je zahvali za celotno delo in vodenje vse evidenc na turnirjih g. Metodu Gabijelčiču, kateri  je izrazil željo da turnirskih evidenc ne bi več vodil in bi rad delo predal nekomu mlajšemu. Seveda pa je svojemu nasledniku v letu 2022 pripravljen pomagati in ga uvesti v delo in mu predati izkušnje nabrane v vseh teh letih. G Stanko Holsedl predlaga da bi delo nadaljeval g. Šinko Igor.

6. Sprejem poročil za leto 2021

Poročila predsednika, blagajnika in NO so soglasno sprejeta

7. Poročilo teniške lige  in podelitev priznanj

Poročilo je podal predsednik kluba Stanko Holsedl.  Prijavljenih je bilo 19 tekmovalcev, ki so bili razdeljeni na podlagi  uvrstitve v letu 2020   v  1. in 2. ligo. Odigrane so bile skoraj vse  tekme v 1. ligi. V 2. ligi je bilo odigranih manj tekem zaradi poškodb, odstopov iz lige in osebnih drugih razlogov.  

Vrstni red je sledeč: 

1. Saša Babič 

2. Rok Babč,

 3. Jože Pintarič

G. Saša Babič je sedaj zmagovalec lige v letu 2020 in 2021 . V kolikor osvoji ligo tudi v letu 2022 preide prehodni pokal v njegovo trajno last. 

V 1. ligi sta zadnje (10)  in predzadnje (9) mesto dosegla Igor Šinko in Vito Nemec katera izpadeta iz 1. lige v 2. ligo . 

V 2. ligi sta 1. in 2. mesto dosegla Marjan Koler in Niki Buček katera se uvrstita v 1. ligo v letu 2022

Ker veliko tekem v letu 2021 ni bilo časovno odigranih bo v letu 2022 striktno  časovno delegiranje tekem v ligi. Kar pomeni vsako kolo 2 tedna in možnost podaljšanja za 1 teden zaradi poškodbe ali drugih razlogov . V primeru ne-odigranega kola se vpiše rezultat 6:0, 6:0 v korist tistega ki se ne izogiba. Veliko je bilo tudi neresnosti pri sporočanju rezultatov vsakega kola g. Davorin Cizu, ki vodi evidenco lige. Tekmovalni sistem v letu 2022 bo določen glede na število prijav. 

8. Delovni in finančni načrt za leto 2021

Delovni in finančni načrt za 2022 je predstavil Stanko Holsedl in je priložen temu zapisniku. Delovni načrt je bil tudi soglasno sprejet. 

9. Razno

 • Uradne žogice kluba, turnirja in lige so BABOLAT CLAY TEAM. Žogice se nabavijo in jih je možno kupiti po ugodni ceni (6 EUR) na Turistični kmetiji Ferencovi RAZLIKO DO CENE ŽOGIC KRIJE tk Goričko 
 • Članarina za leto 2022 znaša 20 eur, družinska članarina 25 eur, otroci do 16 let 10 eur in je potrjena s strani članov kluba. Rok za poravnavo članarine je 1.5.2022 z nakazilom na TRR Tk  Goričko ki je odprt pri Banki Sparkasse d.d. št. SI56 3400 0102 0434 253. V primeru neplačila do 1.5.2022 Turistična kmetija Ferencovi zaračunava polno ceno igrišča.
 • Ura igranja tenisa za nečlane je 5 eur, za člane kluba 2,5 eur
 • Letna karta za člane kluba znaša 50 eur (neomejeno igranje po predhodni rezervaciji) in se nakaže skupaj s članarino. 
 • Prispevek ob tragičnih dogodkih znaša 50 € – pogrebi članov ali njihovih ožjih družinskih članov
 • V kolikor bo igrana klubska liga 2022 se predlaga časovno delegiranje tekem. Rok za prijavo za ligo je 27.4.2022
 • Kar nekaj igralcev predvsem lige  2. ni plačalo v letu 2021 pristojbine za igranje v ligi v višini 10 eur. Pristojbina se naj nakaže na TRR čim prej
 • Kotizacija za turnirje v letu 2022 ostaja za člane kluba 10 eur, za nečlane pa 25 eur. Strošek turnirjev zaračunan s strani Turistične kmetije Ferencovi ostaja 15 eur. Klub članov subvencionira 5 eur 
 • Akcija »Koledar 2021« je bila zelo uspešno pripravljena in izpeljana. Vsa pohvala Janezu Škafarju in vsem članom, ki so pomagali pri raznašanju.
 • Teniški top odlično deluje in ga  člani uporabljajo. Cena najema za člane z letno karto je 0 eur, za navadne člane 2,50 eur, za nečlane 20 eur na uro.
 •  Top vsako leto po koncu sezone odpelje domov g. Davorin Ciz, ki ga očisti , preveri in popravi, prešteje žogice in njihovo uporabnost. Žogice za top ostajajo iste. Nove se nabavijo šele v sezoni 2023. Prosim ovse člane da skrbno ravnajo z topom ter  z žogicami. V kolikor le te ležijo izven ograje igrišča jih po končani vadbi poberejo.
 • Stanko Holsedl, Ciz Davorin in Tomaž Pleteršnik  so zadolženi za povezovanje z osnovnimi šolami pri organizaciji poletnega teniškega tečaja za otroke v mesecu maj-junij in avgust-september
 • Janez Škafar je zadolžen za vodenje akcije »klubski letni koledar 2019«
 • Nabava klubskega  tekstila – vsak nov član kluba dobi majico TK Goričko. Katere so vedno na zalogi in se zaloga dopolnjuje . Vsak nov član z plačilom letne karte dobi še malo brisačo kluba. Za leto 2022 se zberejo ponudbe različnih ponudnikov – trenirk, puloverjev, majic in hlač. V primeru interesa več članov se izbrani izdelki naročijo in ob znani ceni izdelkov se določi subvencija kluba.

Zapisnik pripravil  Janez Škafar                                                       Predsednik:                                                                                                                             Stanko Holsedl

Overovatelj: Metod Gabrijelčič

Overovatelj: Davorin Ciz