ZAPISNIK seje 2-2018 UO TK Goričko

Seja  je bila dne 22.04.2018 ob 19.00  na Turistični kmetiji Ferencovi Krašči

 

DNEVNI RED:

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti ter sprejem dnevnega reda
 2. Nabava klubski tekstil
 3. Poletna klubska liga 2018
 4. Turni dvojic
 5. Razno (članarina, igrišče, cerada Pomgrad, tečaj otroci, top

 

1 .Pozdrav in ugotovitev navzočnosti

 

Predsednik kluba Stanko Holsedl je na začetku pozdravil vse prisotne člane UO, NO, člane klubske lige.

Prisotni: Stanko Holsedl, Tomaž Pleteršnik, Stanko Čurman,  Marjan Koler, Metod Gabrijelčič, Jože Pintarič  in Janez Škafar

Predsednik kluba Stanko Holsedl predlaga zgoraj omenjeni dnevni red, katerega člani soglasno sprejmejo.

 1. 2. Nabava klubskega tekstila

Predsednik kluba Stanko Holsedl je predlagal nabavo majic. Klubske majice svetlo modre bombažne Fruit of the Loom (ko poide zaloga ki je minimalna – nekaj majic) bi naj zamenjale kvalitetne tehnične majice Fruit of the Loom oz. bi se zbrali še vzorci drugih tehničnih majic. Predlog je bil tudi nabava klubskh šilt kap (tehničnih) katerih do sedaj nismo imeli enotnih za vse člane kluba. Podan je še bil predlog nabave vzorcev za softshell brezrokavnih ki se lahko uporablja v hladnejših pomladnih ali jesenskih dneh pri ogrevanju, sami igri, igranju v dvorani ali pa kot celostna podoba članov ob udeležbi turnirjev pri drugih klubih. Odločitev je bila soglasno sprejeta das se za ves navedeni tekstil pridobi vzorce z možnostjo pomerjanja in cenami.

 

 1. Poletna klubska liga 2018

Za klubsko ligo 2017 je bilo 20 prijav. Odločitev je da naredita  dve enakovredni skupini rdeča in modra. V vsaki bo 10 igralcev. Sprejet je bil tudi pravilnik poletne teniške lige TK Goričko 2018. Začetek lige 12.5.2018, konec skupinskega dela 9.9.2017.

 1. Članarina 25018

Članarina za leto 2018 in plačilo letne karte za igranje v Kraščih se lahko poravnajo pri blagajniku Tomažu Pleteršniku, v Kraščih na Turistični kmetiji Ferencovi pri Peroju ali z nakazilom na TRR kluba odprt pri NLČB d.d št. SI56 0254 5026 0442 225. Skrajni rok za plačilo članarine je  1.6.2018 oz. Kdor se je prijavil v ligo ob začetku igranja lige. V kolikor članarina ni plačana se plačuje polna cena igrišča

 1. Razno
 • Vetrna cerada Pomgrad je v pripravi in bo predvidoma do 12.5.2018 pripravljena. Ko se bo pripenjala na ograjo prosimo tudi vse člane, ki bi lahko za pomoč pri tej delovni akciji. Obvestilo dobite od predsednika Stanka Holsedla.
 • Igrišče v Kraščih je nared za igranje 27.4.2018. Pri Perotu bodo takrat tudi že nove klubske in ligaške uradne žogice Babolat
 • Teniški tečaj za otroke bo letos vodil teniški učitelj Jernej Jakopina – Teniška šola Jakopina. Razpis bo pripravljen, zato prosim zaradi lažje organizacije čimprejšnjo prijavo, Razpis bo objavljen tudi na oglasnih deskah šol in v občinskih glasilih.
 • Teniški top katerega smo kupili je na razpolag članom za 0,00 eur in za nečlane 10 eur na uro. Nabavljeno je bilo tudi 100 novih žogic posebnih za top.

Seja zaključena ob 21.30. h. Zapisnik pripravil Janez Škafar.

 

Predsednik: Stanko Holsedl