Zapisnik seje UO TK Goričko 2-2019

ZAPISNIK seje 2-2019 UO TK Goričko

Seja  je bila dne 16.04.2019 ob 18.30  v Okrepčevalnici »Na jasi« Bodonci

 

DNEVNI RED:

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti ter sprejem dnevnega reda
 2. Nabava klubski tekstil
 3. Poletna klubska liga 2019
 4. Članarina 2019
 5. Turni dvojic
 6. Razno (članarina, igrišče, cerada Pomgrad, tečaj otroci, top

 

1 .Pozdrav in ugotovitev navzočnosti

 

Predsednik kluba Stanko Holsedl je na začetku pozdravil vse prisotne člane UO

Prisotni: Stanko Holsedl, Tomaž Pleteršnik, Marjan Koler, Metod Gabrijelčič  in Janez Škafar. Zaradi zadržanosti sta se opravičila Stanko Čurman in Prem Vojko-

Predsednik kluba Stanko Holsedl predlaga zgoraj omenjeni dnevni red, katerega člani soglasno sprejmejo.

 

 1. 2. Nabava klubskega tekstila

Predlog na 1. Seji je bil nabava brisač, ki se bo omogočila za vse člane kluba. Katere pa lahko služijo tudi kot priložnostno darilo. Na podlagi cen in vzorcev se je odločilo za nabavo brisač podjetja JAKO (v isti barvi kot so se lansko leto 2018 nabavile šilt kape). Nabava 50 brisač velikosti 50×100 cm in 20 brisač velikosti 70×140 cm. Brisača 50×100 cm bo za člane z letno karto 0,00 eur, za samo člane 5 eur . Veliko brisačo 70×140 cm bo možno dobiti  za vse člane po enotni ceni 10 eur.

Podan je še bil predlog nabave vzorcev za softshell brezrokavnih ki se lahko uporablja v hladnejših pomladnih ali jesenskih dneh pri ogrevanju, sami igri, igranju v dvorani ali pa kot celostna podoba članov ob udeležbi turnirjev pri drugih klubih. Odločitev je bila soglasno sprejeta da se za ves navedeni tekstil pridobi vzorce z možnostjo pomerjanja in cenami.

 

 

 1. Poletna klubska liga 2019

Za klubsko ligo 2019 je bilo 21 prijav. Odločitev je da se naredita  dve enakovredni skupini rdeča in modra. V eni bo 11 v drugi pa 10 igralcev. Sprejet je bil tudi pravilnik poletne teniške lige TK Goričko 2019. Začetek lige 10.5.2019, konec skupinskega dela 18.8.2019.

 

 

 1. Članarina 2019

Članarina za leto 2019 in plačilo letne karte za igranje v Kraščih se lahko poravnajo pri blagajniku Tomažu Pleteršniku, v Kraščih na Turistični kmetiji Ferencovi pri Peroju ali z nakazilom na TRR kluba odprt pri NLB d.d št. SI56 0254 5026 0442 225. Skrajni rok za plačilo članarine je  1.6.2019 oz. Kdor se je prijavil v ligo ob začetku igranja lige. V kolikor članarina ni plačana se plačuje polna cena igrišča

 

 1. Turnir dvojic

Turnir dvojic je določen in sprejet datum skupaj z lastnikom igrišča Tur. Kmetijo Ferencovi in se bo odvijal soboto 18.5.2019

 

 1. Razno
 • Poskusno se bo namestila vetrna cerada Pomgrad in bo predvidoma do 10.5.2019 pripravljena. Ko se bo pripenjala na ograjo prosimo tudi vse člane, ki bi lahko za pomoč pri tej delovni akciji. Obvestilo dobite od predsednika Stanka Holsedla.
 • Igrišče v Kraščih bo nared za igranje 27.4.2019. Pri Perotu bodo takrat tudi že nove klubske in ligaške uradne žogice Babolat
 • Teniški tečaj za otroke bo letos vodil teniški učitelj Jernej Jakopina – Teniška šola Jakopina. Razpis bo pripravljen, zato prosim zaradi lažje organizacije čimprejšnjo prijavo, Razpis bo objavljen tudi na oglasnih deskah šol in v občinskih glasilih.
 • Teniški top katerega smo kupili je na razpolag članom od 27.4.2019 naprej za 0,00 eur in za nečlane 10 eur na uro. Lanske nabavljene žogice posebej za top, ki jih je še cca 70 kom ostajajo. Nove se nabavijo naslednjo leto.

 

Seja zaključena ob 21.00. h. Zapisnik pripravil Janez Škafar.

 

Predsednik: Stanko Holsedl

Zapisnik seja UO TK 2-2019