ZAPISNIK UPRAVNEGA ODBORA, NADZORNEGA ODBORA IN DISCIPLINSKE KOMISIJE

  

Teniškega kluba Goričko za leto 2020, ki je bil dne 21.03.2021 ob 15.00 na Turistični kmetiji Ferencovi v Kraščih

DNEVNI RED:

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Sprejem dnevnega reda
 3. Poročila predsednika, blagajnika in NO za leto 2020
 4. Razprava po poročilih
 5. Sprejem poročil za leto 2020
 6. Poročilo teniške lige in podelitev priznanj
 7. Delovni in finančni načrt za leto 2021
 8. Razno (članarina, oprema – žogice, klubska liga, ostalo.)

1 .Pozdrav in ugotovitev navzočnosti

Predsednik kluba Stanko Holsedl je na začetku pozdravil vse prisotne člane UO, NO in disciplinske komisije ter ostale člane TK Goričko. 

2. Sprejem dnevnega reda

Predsednik kluba Stanko Holsedl predlaga zgoraj omenjeni dnevni red, katerega člani soglasno sprejmejo..

3. Poročila predsednika, blagajnika in NO za leto 2020

Predsednik kluba Stanko Holsedl je podal svoje poročilo o delu kluba za 2020 Blagajnik Tomaž Pleteršnik je podal blagajniško poročilo 2020. Predsednik NO Jože Pintarič poda poročilo  NO za leto 2020.  Disciplinska komisija se v letu 2020 ni sestala, saj ni bilo potrebe.

Vsa poročila- predsednika, blagajnika in NO so priložena.

4.  Razprava po poročilih

G. Stanko Holsedl pove da so turnirji dobro obiskani s strani članov. Prav tako se člani redno udeležujejo raznih srečanj in turnirjev drugih klubov. Dobro sodelovanje je s TK Murska Sobota, redna letna srečanja pa potekajo s TK Perunika Moravske Toplice in TK Lenart.  

G. Ciz Davorin je kot že lansko leto odpeljal top domov in ga sčistil , servisiral in pregledal za nadaljnjo sezono. Prav tako se je ugotovilo da top za trening tenisa je dobro izkoriščen, ima še dobrih 70 žogic zato nabave novih žogic za top ne bo . 

Predlog in soglasno sprejeto je bilo da se na top namesti mapa s seznamom kamor se vsak ki ga koristi vpiše , vpiše tudi datum in ure koriščenja. 

Lansko leto 2020 je klub nabavil 20 klubskih brezrokavnikov ki so se razdelili med člane ki so si jih naročili. Klub je nabavo brezrokavnikov tudi sofinanciral .

Tečaj tenisa je obiskovalo 10 otrok. Od tega  8 otrok tudi nadaljuje treninge v skladu z dogovorom med starši in Teniško šolo Jakopina v teniški dvorani Radenci.

Klub se je glede na situacijo tudi odločil za manjšo količino koledarjev ki so jih člani razdelili pa celotnem Goričkem in s tem prispevali za še večjo razpoznavnost kluba obenem pa  s tem pridobili lep del sredstev nadaljnjo delo kluba.

Predsednik Stanko Holsedl se je tudi zahvalil Ciz Davorinu in Metodu Gabrijelčiču za vodenje klubske lige 2020. 

G. Ciz Davorin redno in sproti ureja Facebook stran kluba, ki je zaživela in s tem redno širi promocijo kluba , objavlja razne novice kluba, vabila na turnirje,… Preveri se pri g. Simonu Bagoli o dodelitvi pravic g. Cizu za osveževanje in urejanje ter objavljanje novic na internetni strani kluba.

TK Goričko je odprl tudi NOV  Transakcijski račun pri Banki Sparkasse d.d in s tem še dodatno znižal izdatke kluba za dobrih 100 eur na leto , saj se je le samo vodenje računa iz 9,90 eur znižalo na 3,25 eur na mesec. Obenem pa se je  tudi olajšalo delo blagajniku. 

5. Sprejem poročil za leto 2020

Poročila predsednika, blagajnika in NO so soglasno sprejeta

6. Poročilo teniške lige  in podelitev priznanj

Poročilo je podal predsednik kluba Stanko Holsedl.  Prijavljenih je bilo 20 tekmovalcev ki so bili razdeljene na podlagi rezultatov lige iz leta 2019 v 1. Ligo in 2. Ligo. V vsaki ligi je bilo 10 tekmovalcev. Tako se zadnja 2 uvrščena v 1. Ligi naslednjo sezono selita v 2. Ligo. Prav tako pa 1.in 2. V 2.Ligi napredujeta v 1. Ligo .

Zmagovalec 1. Lige je Babič Saša, 2. Mesto zaseda Gider Tomas, 3 mesto pa Pintarič Jože. 

Zmagovalec 2. Lige je Ciz Davorin , 2. Uvrščeni pa Šinko Igor. 

Celoten končni razpored lige je priloga. Podelitev priznanji in pokalov lige 2020 bo na 1. Klubskem turnirju dvojic v mesecu maju 2021.

7. Delovni in finančni načrt za leto 2021

Delovni in finančni načrt za 2021 je predstavil Stanko Holsedl in je priložen temu zapisniku. Delovni načrt je bil tudi soglasno sprejet. 

8. Razno

 • Uradne žogice kluba, turnirja in lige so DUNLOP ATP. Žogice se nabavijo in jih je možno kupiti po ugodni ceni na Turistični kmetiji Ferencovi
 • Članarina za leto 2021 znaša 20 eur, družinska članarina 25 eur, otroci do 16 let 10 eur in je potrjena s strani članov kluba. Rok za poravnavo članarine je 30.4.2021. V primeru neplačila do 30.4. Turistična kmetija Ferencovi zaračunava polno ceno igrišča. Članarina mora biti obvezno nakazana na NOV Transakcijski račun Kluba TK Goričko odprt pri Banki Sparkasse d.d. št. SI56 3400 0102 0434 253
 • Ura igranja tenisa za nečlane je 5 eur, za člane kluba 2,5 eur
 • Letna karta za člane kluba znaša 50 eur (neomejeno igranje po predhodni rezervaciji)
 • Prispevek ob tragičnih dogodkih znaša 50 € – pogrebi članov ali njihovih ožjih družinskih članov
 • V kolikor bo igrana klubska liga 2021 se predlaga časovno delegiranje tekem. Rok za prijavo za ligo je 17.4.2021. Pričetek lige 8.5.2021
 • Akcija »Koledar 2020« je bila zelo uspešno pripravljena in izpeljana. Vsa pohvala Janezu Škafarju in vsem članom, ki so pomagali pri raznašanju.. 
 • Stanko Holsedl je zadolžen za povezovanje z osnovnimi šolami pri organizaciji poletnega teniškega tečaja za otroke.
 • Janez Škafar je zadolžen za vodenje akcije »klubski letni koledar 2021«
 • Nabava klubskega  tekstila –.predlog g- Gidera je nabava jopice na zadrgo s kapuco, g. Ciza nabava pod-majice z dolgimi rokavi za igranje tenisa ob nižjih temperaturah in predlog G. Pintarič Jožef  je   nabavo novih trenirk.  Ponudbe zberejo in pripravijo Stanko Holsedl, Tomas Gider in Jane Škafar.
 • G. Peter kot predstavnik lastnika igrišč Tur. Kmetije Ferencovi predlaga odprtje igrišč za igranje 17.4.2021. Predvidena je tudi delovna akcija članov kluba s katero se člani strinjajo in bo izvedena 27.3. ali 3.4.2021. G. Peter zagotovi da se bo uredila tudi zadnja stran mrež igrišč da žogice ne bodo več uhajale izven igrišč. 
 •  Predlog g. Holsedla in sklep članov je   da se prednja in zadnja  stran igrišč  opremi z vetrnimi zaščitami – mrežo ki jo je klub dobil v donacijo od podjetja Pomgrad. 
 • Za pomlad 2022 je predvidena komplet preureditev igrišč in nabava novih mrež, kar pa bo sofinancirano s strani Turistične kmetije Ferencovi in TK Goričko

.  

Zapisnik pripravil  Janez Škafar                                           

Predsednik:    Stanko Holsedl